ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  με το άρθρο 27 του Ν. 5037/2023, ΦΕΚ Α' 78 (28/03/2023).

Με την ίδρυσή της, στην Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ μεταβιβάστηκαν άνευ ανταλλάγματος κατά κυριότητα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία  της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Τα πάγια αυτά περιλαμβάνουν:

  • • το φράγμα και τον ταμιευτήρα του Εύηνου,
  • • το φράγμα και τον ταμιευτήρα του Μόρνου,
  • • το φράγμα και τον ταμιευτήρα του Μαραθώνα,
  • • τα έργα και οι εγκαταστάσεις της Υλίκης,
  • • το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα (Ε.Υ.Σ.),
  • • τα κατά τόπους αντλιοστάσια,
  • • τα αντιπλημμυρικά έργα.

Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των παγίων που είναι στην κυριότητά της. Με τη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΠΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ ανατέθηκε στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ.


Button Text