Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει στην ευθύνη της τη συντήρηση του συνόλου του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
 • ΔΕΥΑ Χαλκίδας (Αυλίδα, Σκορπονέρια, κ.λπ.)
 • ΔΕΥΑΛ Ενίσχυση δικτύου Δήμου Λιβαδειάς
 • Δήμος Δελφών
 • Ενίσχυση δικτύου Δήμου Τανάγρας
 • ΔΕΥΑΛ Ενίσχυση δικτύου Δήμου Θηβών
 • Δήμος Διστόμου (Δίστομο, Κυριάκι, Ζάλτσα, Στείρι, κ.λπ.)
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:

Έργο αποκατάστασης εξόδου σήραγγας Ευήνου-Μόρνου στην θέση "Κόκκινος"

Η Εταιρεία ΕΥΔΑΠ Παγίων έχει αναθέσει σε ανάδοχο την εκτέλεση του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των εξωτερικών υδραγωγείων Ευήνου, Μόρνου, Υλίκης και Μαραθώνα στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., κατασκευάζοντας και θέτοντας σε λειτουργία Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα κατά μήκος τους. Συγκεκριμένα, το νερό των υδραγωγείων εκτρέπεται σε παράπλευρο κανάλι, όπου με τη λειτουργία υδροστροβίλου, η υδραυλική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική και κατόπιν μέσω γεννήτριας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του.

Έχουν κατασκευάσει 6 υδροηλεκτρικά κατά μήκος των υδραγωγείων της, στις θέσεις:

 • Κίρφη (760 KW)
 • Ελικώνας (650 KW)
 • Καρτάλα Κιθαιρώνα (1.200 KW)
 • Μάνδρα (630 KW)
 • Φράγμα Ευήνου (820 KW)
 • Κλειδί (590 KW)

 udrohlektrika-erga