Οικονομικά στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥNΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2021