ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΤΑ, ΙΔΙΩΤΕΣ

Από το 2014 Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ δίνει ακατέργαστο νερό σε ορισμένους δήμους και βιομηχανίες κατά μήκος του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος. Αναλυτικά βλέπε ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ.